Âm nhạc - Giáo dục >> Lớp nhạc - Trường nghề
Trường âm nhạc TED Saigon
Hotline: 012 3300 5555
Email: info@tedsaigon.com
Website: www.tedsaigon.com
Facebook: facebook.com/tedsaigon.school
Chi tiết->>
Lớp nhạc Lê Sanh
Địa chỉ: H-026 Hương Vượng 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM
Tel: (08) 5410 3192
Mobile: 0977 875412
Website: lopnhaclesanh.net
Chi tiết->> | Đến điểm này->>
Trường Khuyến Nhạc
Địa chỉ: R4-93 Hưng Phước 2, Bùi Bằng Đoàn, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM
Tel: (08) 5410 3536
Email: khuyennhacpmh@gmail.com
Chi tiết->> | Đến điểm này->>
PICTURE nhạc cụ tiến violin
Add: F012 Hưng Vượng 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 0185
Chi tiết->>
trường vẽ quốc tế global art
Add: R4-93 Hưng Gia, PMH, Q.7
Tel: (08) 2229 7660
Chi tiết->>
trung tâm âm nhạcshalom
Add: 107 Trần Trọng Cung, P.Tân Thuận Đông, Q.7
Mobile: 093 857 5152
Email: shalommusicvn@gmail.com
Website: www.shalom-music.com
Chi tiết->> | Đến điểm này->>
PICTURE smartchess training school
Add: R4-88 Hưng Phước 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 3799
Đến điểm này->>
PICTURE trung tâm âm nhạc ân huệ
Add: S2-1 Hưng Vượng 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 0476
Đến điểm này->>
trung tâm nhạc cụ doremi
Add:86 Phạm Hồng Thái, Q.1
Tel: (08) 3825 1623
PICTURE công ty âm thanh nhạc ace yamaha
Add: R4-38 Phan Khiêm Ích, PMH, Q.7
Tel: (08) 5416 6789
showroom việt thương
Add: 386 Cánh Mạng Tháng 8
Tel: (08) 3931 6540
PICTURE sonata music & art center
Add: SJ7-8 Block C Riverside, PMH, Q.7
Tel: (08) 5413 3233
PICTURE sunflower art studio
Add: S53-2 Sky Garden 3 (Tầng 2), PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 6314
PICTURE trung tâm erato music
Add: S35-1 Sky Garden 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 1717
PICTURE ace music school & music store
Add:R4-28 Hưng Gia 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5416 6789
1 2 Trang Ke


Các Lĩnh Vực Khác
Trường mầm non
Trường ngoại ngữ
Trường phổ thông
VP Phẩm - Toys