Công ty TNHH Phát Triển Hoàn Thăng HTC
1475 Nguyễn Văn Linh, Kp.Mỹ Toàn 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7
Tel: (08) 5412.4901 – Hotline: 0919.735.736 (Mr. Huy Hoàng)
Email: sale@trangvangphumyhung.com