Music - Education >> Music - Training center
Ted Saigon
Hotline: 012 3300 5555
Email: info@tedsaigon.com
Website: www.tedsaigon.com
Facebook: facebook.com/tedsaigon.school
Detail->>
Le Sanh Music Class
Add: H-026 Hung Vuong 1, Phu My Hung, Dist.7, HCMC
Tel: (08) 5410 3192
Mobile: 0977 875412
Website: lopnhaclesanh.net
Detail->> | Find this location->>
Philharmonic School
Add: R4-93 Hung Phuoc 2, Bui Bang Doan St, Phu My Hung, Tan Phong Ward, Dist.7, HCMC
Tel: (08) 5410 3536
Email: khuyennhacpmh@gmail.com
Detail->> | Find this location->>
PICTURE tien violin
Add: F012 Hưng Vượng 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 0185
Detail->>
global art
Add: R4-93 Hưng Gia, PMH, Q.7
Tel: (08) 2229 7660
Detail->>
shalom
Add: 107 Tran Trong Cung St, Tan Thuan Dong Ward, Dist.7
Mobile: 093 857 5152
Email: shalommusicvn@gmail.com
Website: www.shalom-music.com
Detail->> | Find this location->>
PICTURE smartchess training school
Add: R4-88 Hưng Phước 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 3799
Find this location->>
PICTURE trung tâm âm nhạc ân huệ
Add: S2-1 Hưng Vượng 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 0476
Find this location->>
trung tâm nhạc cụ doremi
Add:86 Phạm Hồng Thái, Q.1
Tel: (08) 3825 1623
PICTURE ace yamaha
Add: R4-38 Phan Khiêm Ích, PMH, Q.7
Tel: (08) 5416 6789
viet thuong showroom
Add: 386 Cánh Mạng Tháng 8
Tel: (08) 3931 6540
PICTURE sonata music & art center
Add: SJ7-8 Block C Riverside, PMH, Q.7
Tel: (08) 5413 3233
PICTURE sunflower art studio
Add: S53-2 Sky Garden 3 (Tầng 2), PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 6314
PICTURE trung tâm erato music
Add: S35-1 Sky Garden 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 1717
PICTURE ace music school & music store
Add:R4-28 Hưng Gia 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5416 6789
1 2 Trang Ke


Others branches
Kindergarten
Foreign language center
Schools
Stationary - Toys