Healthcare - Gymnastic >> Pharmacy - Dentistry
sakura dental clinic
Add: 69 (R4-14) Hung Phuoc 3, Le Van Thiem St, Phu My Hung, Dist.7
Tel: (08) 5415 6868
Fax: (08) 5412 3667
Hotline: 0983 408040
Open:  (Mon ~ Sat): 8:00~20:00
(Sun): 8:00~12:00
Detail->> | Find this location->>
Lan Anh Dental Clinic
Add 1: 149 Ton Dat Tien St, Phu My Hung, Dist.7 - Tel: (08) 5412 1314
Add 2: 130 Ha Huy Tap St, Phu My Hung, Dist.7 - Tel: (08) 54111616
Hotline: 0917 463468
Website: www.nhakhoalananh.com
Detail->> | Find this location->>
PICTURE diên thảo dental clinic
Add: R4-17 Hưng Phước 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 0847
Find this location->>
PICTURE duyen dental clinic
Add: 20 (R4-58) Hưng Gia 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 4996
Find this location->>
naomi dental clinic
Add: B3-08 Mỹ Thái, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 0972
Detail->> | Find this location->>
smile dental clinic
Add: 173 Tôn Dật Tiên, PMH, Q.7
Tel: (08) 5413 6634
Detail->> | Find this location->>
PICTURE viet phat pharmacy
Add: 102 Nguyễn Lương Bằng, PMH, Q.7
Tel: (08) 5413 5162
Find this location->>
PICTURE công ty việt mỹ hòa phong
Add: SD8-1 Nam Khang, PMH, Q.7
Tel: (08) 5417 0619
PICTURE công ty cp thảo dược thế giới
Add: 1434 Mỹ Toàn 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 3009
PICTURE công ty dược phẩm tenamyd
Add: SC-03 Panorama, PMH, Q.7
Tel: (08) 5413 6061
PICTURE công ty dược phẩm nam chân
Add: 21 Hà Huy Tập, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 1664
PICTURE công ty dược phẩm vĩnh tính phúc
Add: R4-86 Hưng Phước 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 3641
PICTURE alpha dental clinic
Add: SB-02 Garden Plaza, PMH, Q.7
Tel: (08) 5912 3641
hung gia dental clinic
Add: R4067 Hưng Gia 4, PMH, Q.7
Tel: 0918 255767
Detail->>
PICTURE digital dental clinic
Add: 414 Mỹ Toàn 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 2275
1 2 Trang Ke


Others branches
Hospital - clinic
Gyms room