Healthcare - Gymnastic >> Hospital - clinic
Yersin International Clinic
Add: 10 Truong Trinh St, 6 Ward, Dist.3
Tel: (08) 3933 6688
Email: info@yersinclinic.com
Website: www.yersinclinic.com
Detail->>
American Eye Center
Add: 5th, Crescent Plaza, 105 Ton Dat Tien St, Dist.7
Tel: (08) 5413 6758
Fax: (08) 5413 6760
Website: www.americaneyecenter.com
Detail->> | Find this location->>
European Medical Center
Add: 508 Ngo Gia Tu St, 9 Ward, Dist.5
Tel: (08) 6264 6701
Mobile: 0909 610759
Email: emc@ghs.com.vn
Website: ghs.com.vn 
Detail->>
maple health care
Addver: MD6 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú,Q.7
Phone: 08.5411 0199
Email: info@maplehealthcare.net
Detail->>
tam tri saigon clinic
Add : 163 - 165 Tran Trong Cung St, Tan Thuan Dong Ward, Dist.7
Hotline: (08) 3773 4886
Mobile: 0916 398460
Email: info.d7@tmmchealthcare.com
Website: www.tmmchealthcare.com
Detail->> | Find this location->>
PICTURE bệnh viện tim tâm đức
Add: 4 Nguyễn Lương Bằng, PMH, Q.7
Tel: (08) 5411 0025
Find this location->>
PICTURE phòng khám bs bảo ngọc
Add: R3-43 Mỹ Toàn 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 3360
Find this location->>
fv hospital
Add: 6 Nguyễn Lương Bằng, PMH, Q.7
Tel: (08) 5411 3333
PICTURE phòng châm cứu dông y
Add: R4-54 Hưng Phước 4, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 5297
PICTURE phòng châm cứu hàn quốc
Add: R4-11 Hưng Phước 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 0975
PICTURE phòng chuẩn trị y học cổ truyền
Add: S59-2 Sky Garden 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5411 5252
PICTURE phòng khám bs phùng trọng kiên
Add: C2-1 Nam Thiên 1, PMH, Q.7
Tel: 0903 775764
PICTURE phòng khám đa khoa vina
Add: F4-30 Hưng Phước 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 3850
PICTURE dason poly clinic
Add: S49-1 Sky Garden 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 0560
PICTURE phòng khám mỹ kim
Add: 8-1A Mỹ An, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 1012 
1 2 Trang Ke


Others branches
Pharmacy - Dentistry
Gyms room