Ẩm thực - KS - Du Lịch >> Fastfood - nước suối
Pizza Hut
Add: S20-1 Sky Garden 1, 1014 Nguyễn Văn Linh, Q.7
Tel: (08) 38 388 388
Chi tiết->> | Đến điểm này->>
PICTURE american donuts
Add: S36-1 Sky Garden 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 54 101937
Đến điểm này->>
bistro
Add: S14-1 Sky Garden 1, PMH, Q.7
Tel: (08) 54 101217
nước uống tinh khiết sapuwa
Add: B3-36 Mỹ Toàn 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 2955
Chi tiết->> | Đến điểm này->>
PICTURE bbang
Add: R3-85 Hưng Phước 3, PMH, Q.7
Tel: (08) 54 100640
PICTURE buger king
Add: H5-2 Mỹ Khánh 1, PMH, Q.7
PICTURE domino pizza
Add: SA-1 Mỹ Đức, PMH, Q.7
Tel: (08) 39 393030
PICTURE donuts donuts
Add: 216 Trần Văn Trà, PMH, Q.7
Tel: (08) 54 136927
PICTURE dunkin donuts
Add: SB6 Mỹ Khánh 4, PMH, Q.7
PICTURE givral
Add: F001 Mỹ Phước, PMH, Q.7
Tel: (08) 54 124947
PICTURE hearts bakery
Add: S45-1 Sky Garden 3, PMH, Q.7
Tel: 0916 625766
PICTURE tous les jours
Add: SA-01 Panorama, PMH, Q.7
Tel: (08) 54 136883
PICTURE KFC
Add: S41-1 Hưng Vượng 2, PMH, Q.7
Tel: 1800 6088
PICTURE lotteria
Add: SB 2-1 Mỹ Khánh 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5412 0565
PICTURE paris baguette
Add: R1-2 Sky Garden 2, PMH, Q.7
Tel: (08) 5410 6354
1 2 Trang Ke


Các Lĩnh Vực Khác
Ẩm thực - Giải khát
Du lịch - Phòng vé
Khách sạn - Gym
Siêu thị - TT Thương Mai